Jelena Vapa Tankosić odbranila doktorsku disertaciju

2019-10-05T08:04:41+00:00

Jelena Vapa Tankosić odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom "Determinante ponašanja potrošača na tržištu organskih proizvoda" 3. oktobra 2019. godine.   Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su mentor emeritus prof. dr Hasan Hanić i članovi prof. dr Gordana Vukelić i prof. dr Radmila Janičić, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.  

Jelena Vapa Tankosić odbranila doktorsku disertaciju2019-10-05T08:04:41+00:00

Slađana Neogradi odbranila doktorsku disertaciju

2019-10-01T11:23:24+00:00

Slađana Neogradi odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom ""Integracija digitalnih komunikacija i kanala prodaje u funkciji unapređenja tržišne pozicije banke" 30. septembra 2019. godine.   Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su mentor dr Ivana Domazet i članovi emeritus prof. dr Hasan Hanić i prof. dr Radmila Janičić, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.             

Slađana Neogradi odbranila doktorsku disertaciju2019-10-01T11:23:24+00:00
Go to Top