Prof. dr Hasan Hanić podneo je uvodno izlaganje na Osmoj međunarodnoj naučnoj konferenciji „Employment, Education and Entrepreneurship“ koja je održana od 17. do 19. oktobra u Beogradu. Na Konferenciji, čiji je suorganizator bio i naš fakultet, učestvovalo je preko 70 autora iz Evrope, Amerike i Azije.