Profesor Hanić održao je 27. aprila 2019. godine gostujuće predavanje na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta u Travniku na temu „Aktuelni problemi ekonomskog razvoja BiH i Srbije“.

Travnik 2704

  Travnik