Na poziv rukovodstva Fakulteta organizacionih nauka, prof. dr Dejan Erić prisustvovao je predavanju profesora Isaka Adižesa jednog od vodećih svetskih stručnjaka iz oblasti menadžmenta.

DE i prof. Adizes