Našoj bivšoj studentkinji Slađani Đuković Sberbanka a.d. dodelila je priznanje „Top performer za 2017. godinu“.

Povodom ovog priznanja Slađana Đuković je izjavila:

Svoju profesionalnu karijeru započela sam u investicionoj kompaniji Citadel Financial Advisory, gde sam imala priliku da se susretnem sa različitim projektima iz oblasti M&A i restrukturiranja, nakon čega sam se zaposlila u Sberbanci, gde se i danas nalazim na poziciji Viši kreditni analitičar. Znanje stečeno na fakultetu, praksama koje fakultet redovno organizuje i iskustva na dosadašnjim pozicijama u svetu finansija doprinela su da moj dosadašnji razvojni put bude ispraćen uspesima. Poslednje priznanje jeste nagrada za „Top performera za 2017. godinu“ na nivou Banke. Izuzetna je čast, u sistemu od preko 600 zaposlenih biti prepoznat i na ovaj način izdvojen. Priznanja koja dobijamo od drugih uspešnih ljudi, zavidnih karijera i respektabilnog iskustva u bankarstvu, daju nam potvrdu da je put koji gradimo dobar i da je ulaganje u sebe, najpre kroz studije, a potom i kroz rad, najbolja moguća investicija. Iz ove pozicije, kada sam u prilici da mogu da podelim svoja iskustva mlađim kolegama, istakla bih da je obrazovanje koje nudi Beogradska bankarska akademija izuzetno upotrebljivo u savremenoj bankarskoj praksi, dajući svojim studentima dobru polaznu osnovu za stvaranje uspešne karijere u budućnosti“.

Slađana Đukovic