U ponedeljak, 27. novembra 2017. godine na našem fakultetu održana je međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Europe and Asia: Economic integration prospects”.

U radu Konferencije učestvovali su naučnici, istraživači i univerzitetski profesori Rusije, Poljske, Francuske, Turske, Srbije i zemalja iz okruženja.

 

Cilj Konferencije bio je da okupi naučnike, istraživače i kreatore ekonomske politike iz različitih zemalja i da obezbedi naučno-stručnu podlogu za delotvorno identifikovanje rešenja i izazova ekonomskih integracija.

Konferenciju su otvorili predsednik Fakulteta emeritus prof. dr Hasan Hanić i predsednik Organizacionog odbora konferencije dr Darko Vuković.

 

Izjave učesnika Konferencije možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=K7UZYzjAX_I

 

27 11 Konferencija 27 11 Konferencija 2 27 11 Mustafa Ozer
     
27 11 Viola Larionova 27 11 Lana Kordic i J. Viskovic 27 11 Adam Balcerzak
 
   
 
27 11 Jovana Zugic GR3A3313