Senat Univerziteta Union je na sednici održanoj 23. oktobra 2017. godine doneo Odluku kojom se profesoru Hasanu Haniću dodeljuje zvanje profesor emeritus za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije.

Emeritus je univerzitetsko zvanje koje se dodeljuje redovnom profesoru koji se posebno istakao naučnim radom, stekao međunarodnu reputaciju i postigao rezultate u obezbeđivanju nastavno-naučnog podmlatka. Profesori kojima je dodeljeno ovo, najviše univerzitetsko zvanje, mogu nastaviti rad na fakultetu i posle formalnog odlaska u penziju.

Odluka o dodeli zvanja profesor emeritus