Naš fakultet i Sfax Bussines school potpisali su Memorandum o naučnoj i obrazovnoj saradnji koja podrazumeva razmenu nastavnika i studenata, te naučnih i obrazovnih aktivnosti u oblasti ekonomije i menadžmenta.