Naš profesor dr Predrag Dedeić imenovan je 23. novembra 2016. godine za predsednika Komisije za hartije od vrednosti.

Dr Predrag Dedeić vanredni profesor