Školska 2016/17. godina za studente osnovnih akademskih studija počinje u ponedeljak, 26. septembra 2016. godine prema rasporedu časova.

Zimski semestar – I godina 

Zimski semestar – II godina

Zimski semestar – III godina, modul: Bankarstvo, osiguranje i finansije

Zimski semestar – III godina, modul: Finansije i računovodstvo