Miloš Janković odbranio doktorsku disertaciju

2016-09-30T08:45:35+00:00

Miloš Janković odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom  "Tendencije razvoja i mehanizmi regulacije hipotekarnih tržišta”, u četvrtak, 29. septembra 2016. godine. Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesori našeg fakulteta: mentor prof. dr Hasan Hanić, predsednik dr Ismail Musabegović i član prof. dr Branko Vasiljević, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.                      

Miloš Janković odbranio doktorsku disertaciju2016-09-30T08:45:35+00:00

Igor Zorić odbranio doktorsku disertaciju

2016-09-29T15:37:00+00:00

U sredu, 28. septembra 2016. godine, Igor Zorić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom "Upravljanje rizicima solventnosti osiguravajućih kompanija”.   Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su: mentor prof. dr Veselin Avdalović, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu i profesori našeg fakulteta predsednik prof. dr Hasan Hanić i član prof. dr Periša Ivanović.

Igor Zorić odbranio doktorsku disertaciju2016-09-29T15:37:00+00:00

Sonja Jovanović odbranila doktorsku disertaciju

2016-09-29T15:37:14+00:00

U utorak, 27. septembra 2016. godine, Sonja Jovanović odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom "Karakteristike menadžmenta ljudskih resursa u krizi - primer finansijskih institucija u Srbiji".   Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesori našeg fakulteta: mentor prof. dr Živka Pržulj, predsednik prof. dr Gordana Vukelić i član prof. dr Branislav Mašić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo.     

Sonja Jovanović odbranila doktorsku disertaciju2016-09-29T15:37:14+00:00

Una Sikimić odbranila doktorsku disertaciju

2016-09-29T15:37:29+00:00

U ponedeljak, 26. septembra 2016. godine Una Sikimić odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom "Analiza faktora migracije kreditnih plasmana u neperformansne plasmane u poslovnim bankama Republike Srbije".   Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesori našeg fakulteta: mentor dr Branko Živanović, predsednik prof. dr Hasan Hanić i član dr Lidija Barjaktarović, vanredni profesor na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum u Beogradu.       

Una Sikimić odbranila doktorsku disertaciju2016-09-29T15:37:29+00:00

Svečano otvorena nova školska 2016/17. godina

2016-09-26T14:43:31+00:00

Nova školska godina za studente osnovnih akademskih studija počela je 26.9.2016. godine. Nakon kratkog obraćanja dekana prof. dr Hasana Hanića, novoupisane studente pozdravio je član Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita dr Vladimir Medan koji je održao prigodno predavanje.

Svečano otvorena nova školska 2016/17. godina2016-09-26T14:43:31+00:00

Održana promocija monografije „Pranje novca“

2016-09-27T15:31:41+00:00

U četvrtak, 22. septembra 2016. godine na našem fakultetu održana je promocija monografije autora dr Slobodana Radonjića "Pranje novca i njegov uticaj na ekonomski razvoj i prerasopodelu društvenog bogatstva".  O monografiji su govorili dekan prof. dr Hasan Hanić i recenzenti prof. dr Mirjana Radović - Marković i  prof. dr Božo Drašković.

Održana promocija monografije „Pranje novca“2016-09-27T15:31:41+00:00

Početak školske godine i raspored časova

2016-09-27T15:00:25+00:00

Školska 2016/17. godina za studente osnovnih akademskih studija počinje u ponedeljak, 26. septembra 2016. godine prema rasporedu časova. Zimski semestar - I godina  Zimski semestar - II godina Zimski semestar - III godina, modul: Bankarstvo, osiguranje i finansije Zimski semestar - III godina, modul: Finansije i računovodstvo

Početak školske godine i raspored časova2016-09-27T15:00:25+00:00

Milena Božović odbranila doktorsku disertaciju

2016-09-29T15:37:42+00:00

U ponedeljak, 19. septembra 2016. godine Milena Božović odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom "Hipotekarna pokrivena obveznica - investiranje i vrednovanje".   Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su  profesori Beogradske bankarske akademije: mentor prof. dr Zoran Grubišić, predsednik dr Ismail Musabegović i član prof. dr Srđan Marinković, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu.      

Milena Božović odbranila doktorsku disertaciju2016-09-29T15:37:42+00:00

Olivera Stanišić Vještica odbranila doktorsku disertaciju

2016-09-29T15:37:58+00:00

U utorak, 6. septembra 2016. godine Olivera Stanišić Vještica odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom "Uticaj obuke i obrazovanja na performanse organizacije i zadovoljstvo zaposlenih". Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesori Beogradske bankarske akademije: predsednik prof. dr Svetislav Paunović, mentor prof. dr Živka Pržulj i član prof. dr Mirjana Franceško, redovni profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", Novi Sad.  

Olivera Stanišić Vještica odbranila doktorsku disertaciju2016-09-29T15:37:58+00:00

Mr Daniel Pantić odbranio doktorsku disertaciju

2016-09-02T14:30:17+00:00

Mr Daniel Pantić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom "Funkcija interne revizije u korporativnom upravljanju javnim preduzećima Republike Srbije" u petak, 2. septembra 2016. godine.   Komisiju su činili profesori Beogradske bankarske akademije: predsednik dr Predrag Dedeić, mentor prof. dr Gordana Vukelić i član prof. dr Jozefina Beke Trivunac, redovni profesor Alfa univerziteta u Beogradu.    

Mr Daniel Pantić odbranio doktorsku disertaciju2016-09-02T14:30:17+00:00
Go to Top