Mr Dragan Mihailović odbranio doktorsku disertaciju

2016-08-31T14:37:42+00:00

U sredu, 31. avgusta 2016. godine mr Dragan Mihailović odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom "Lizing kao oblik finansiranja privrednog razvoja Crne Gore”.   Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesori našeg fakulteta: predsednik prof. dr Hasan Hanić, mentor prof. dr Zoran Grubišić i član dr Lidija Barjaktarović, vanredni profesor na  Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum u Beogradu.