Predavanje Jelene Vujanović iz banke “Intesa”

2016-03-11T20:39:14+00:00

U petak, 29. januara 2016. godine, u okviru predmeta Marketing istraživanje, Jelena Vujanović, saradnik u Odeljenju za odnose sa klijentima u banci “Intesa” kao ekspert iz prakse održala je predavanje na temu “Customer Relationship Management”.

Predavanje Jelene Vujanović iz banke “Intesa”2016-03-11T20:39:14+00:00

Održana Međunarodna naučna konferencija “Europe and Asia: Economic integration prospects”

2017-05-04T09:52:02+00:00

Na Fakultetu je 25. i 26. januara 2016. održana Međunarodna naučna konferenciju pod nazivom “Europe and Asia: Economic integration prospects”. U radu Konferencije učestvovali su naučnici, istraživači i univerzitetski profesori Francuske, Nemačke, Portugala, Rusije, Bugarske, Kine, Turske, Italije, Velike Britanije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Srbije i zemalja iz okruženja.   Cilj Konferencije bio je da okupi naučnike, istraživače i kreatore ekonomske politike iz različitih zemalja i da obezbedi naučno-stručnu podlogu za delotvorno identifikovanje rešenja i izazovaekonomskih integracija. Konferenciju su otvorili dekan Fakulteta prof. dr Hasan Hanic, predstavnik Instituta ekonomskih nauka prof. dr Mirjana Marković Radović i državni sekretar u Vladi Republike Srbije [...]

Održana Međunarodna naučna konferencija “Europe and Asia: Economic integration prospects”2017-05-04T09:52:02+00:00
Go to Top