Nova školska godina otvorena je 21.9. 2015. godine. Nakon kratkog obraćanja dekana, prof. dr Hasana Hanića, novoupisane studente pozdravili su rektorka, prof. dr Gordana Vukelić i ex direktor Instituta ekonomskih nauka, prof. dr Dejan Erić.

 

21 sep dekan 21 sep eric
21 sep rektor 21 sep stud