Školska 2015/16. godina za studente osnovnih studija počinje 21. septembra 2015. godine prema rasporedu časova.

Raspored časova I godine zimski semestar.

Raspored časova II godine zimski semstar.

Raspored časova III godine zimski semestar.