Prof. dr Natalia Shpak, prorektor Ural State Forest Engineering Univerziteta iz Ekaterinburga posetila je 8. juna naš fakultet. Tom prilikom je razgovarala sa Dekanom Fakulteta o mogućnostima unapređenja saradnje u domenu nastave, nauke i razmene nastavnika i studenata.

8 jun sh1     8 jun sh2