Potpisan ugovor o saradnji sa Agencijom za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije

2015-10-15T10:02:28+00:00

Fakultet i Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije potpisali su 30. juna 2015. godine Ugovor o poslovnoj saradnji. Ovim Ugovorom, studentima je omogućeno da kroz profesionalnu praksu stiču praktična znanja i veštine iz oblasti finansija i osiguranja. Ugovorom je predviđena saradnja u oblasti organizovanja naučnih skupova i savetovanja.

Potpisan ugovor o saradnji sa Agencijom za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije2015-10-15T10:02:28+00:00

Odbranjena doktorska disertacija kandidata Marine Jovović

2015-10-15T10:02:52+00:00

Obaveštavamo javnost da je u petak, 10. jula 2015. godine odbranjena doktorska disertacija mr Marine Jovović pod nazivom Uloga investicionih fondova u procesu tranzicije u centralnoj i istočnoj Evropi . Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su ispred BBA: predsednik, prof. dr Zoran Grubišić, mentor, dr Ismail Musabegović i član, dr Lidija Barjaktarović, vanredni profesor Univerziteta Singidunum.  

Odbranjena doktorska disertacija kandidata Marine Jovović2015-10-15T10:02:52+00:00

Prorektorka prof. dr Natalia Shpak posetila Fakultet

2018-10-17T08:09:18+00:00

  Prof. dr Natalia Shpak, prorektor Ural State Forest Engineering Univerziteta iz Ekaterinburga posetila je 8. juna naš fakultet. Tom prilikom je razgovarala sa Dekanom Fakulteta o mogućnostima unapređenja saradnje u domenu nastave, nauke i razmene nastavnika i studenata.      

Prorektorka prof. dr Natalia Shpak posetila Fakultet2018-10-17T08:09:18+00:00

U TOKU JE PREDUPIS

2015-06-03T11:50:47+00:00

U toku je predupis u I gоdinu ОSNОVNIH АKАDЕMSKIH STUDIЈА (180 ЕSPB). Više na stranici Konkurs za upis osnovnih studija.

U TOKU JE PREDUPIS2015-06-03T11:50:47+00:00
Go to Top