U subotu, 25. aprila 2015. predsednik Izvršnog odbora AIK banke, dr Jelena Galić, održala je studentima master akademskih studija gostujuće predavanje na temu Politika deviznog kursa u Republici Srbiji.

Link CV