Student master studija našeg Fakulteta, Edo Duran položio je FINRA test iz serije 65 za investicionog savetnika 10. aprila 2014. godine na Univerzitetu Reading u Londonu.