Dekan prof. dr Hasan Hanić i direktor Instituta ekonomskih nauka prof. dr Dejan Erić otvorili su 23. septembra 2013. novu akademsku školsku godinu 2013/14.

Raspored časova I godina.

Raspored časova II godina.

Raspored časova III godina.

23 sep otvaranje 1 23 sep otvaranje 2
 23 sep otvaranje 3  23 sep otvaranje 4