Odbranjena doktorske disertacije mr Grozdane Belopavlović

2013-10-02T05:17:21+00:00

U utorak, 1.10.2013. godine u 12. časova u sali S2 Beogradske bankarske akademije - Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije odbranjena je doktorske disertacije mr Grozdane Belopavlović na temu "Procena kvaliteta finansijskog izveštavanja".    

Odbranjena doktorske disertacije mr Grozdane Belopavlović2013-10-02T05:17:21+00:00

Odbranjena doktorske disertacije mr Marije Lazarević Moravčević

2013-10-01T05:17:02+00:00

U ponedeljak,30.9.2013. godine u 13. časova u sali S1 Beogradske bankarske akademije - Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije  odbranjena je doktorske disertacije mr Marije Lazarević-Moravčević na temu "Faktori i pristupi u kreiranju konkurentskih strategija malih i srednjih preduzeća u Srbiji".    

Odbranjena doktorske disertacije mr Marije Lazarević Moravčević2013-10-01T05:17:02+00:00

Seminar nastavnika u Kruševcu

Profesori BBA dr Svetislav Paunović i dr Zvonko Brnjas su 21. 9. 2013. godine u Centru za stručno usavršavanje u Kruševcu održali za nastavnike srednjih škola akreditovani seminar Biznis plan i preduzetništvo-identifikacija i formulisanje preduzetničke ideje u formi biznis plana.  

Seminar nastavnika u Kruševcu

Početak nove školske godine 2013/14. i raspored časova

2013-09-23T13:38:04+00:00

Dekan prof. dr Hasan Hanić i direktor Instituta ekonomskih nauka prof. dr Dejan Erić otvorili su 23. septembra 2013. novu akademsku školsku godinu 2013/14. Raspored časova I godina. Raspored časova II godina. Raspored časova III godina.    

Početak nove školske godine 2013/14. i raspored časova2013-09-23T13:38:04+00:00

Počela aktuarska obuka

2013-09-17T06:41:19+00:00

Na osnovu licence Narodne banke Srbije na Fakultetu se u periodu od 16. do 20. septembra 2013. održava aktuarska obuka za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara – FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE, NIVO 5B.    

Počela aktuarska obuka2013-09-17T06:41:19+00:00
Go to Top