Zahvalnica obrazovnog sistema „Dr Kosta Cukić“ iz Beograda

2013-06-26T08:39:37+00:00

Fakultet je, 18.6.2013. godine, povodom desetogodišnjice od osnivanja obrazovnog sistema "Dr Kosta Cukić" iz Beograda, dobio zahvalnicu za dugogodišnju uspešnu saradnju.     

Zahvalnica obrazovnog sistema „Dr Kosta Cukić“ iz Beograda2013-06-26T08:39:37+00:00

Seminar iz primenjene ekonometrije

2013-07-15T05:30:55+00:00

Na Fakultetu je 17. juna do 10. ujula realizovan seminar (nastava) iz primenjene ekonometrije. Predavanja je izvodila Dragana Stanišić, doktorant Centra za ekonomska istraživanja Charles Univerziteta u Pragu.  

Seminar iz primenjene ekonometrije2013-07-15T05:30:55+00:00

Saradnja Fakulteta i Sberbank Srbija

2017-07-19T19:42:55+00:00

U cilju ostvarivanja saradnje sa Fakultetom, 12. juna 2013. održan je sastanak sa predstavnicima Sberbank Srbija a.d. koji pripremaju programe za diplomce i studente završnih godina s mogućnošću sticanja prvih radnih iskustava u bankarstvu. Sastanku su prisustvovale direktorka Službe za ljudske resurse Zorica Todorović i Milica Čolić, koje su predstavile aktuelne programe.  

Saradnja Fakulteta i Sberbank Srbija2017-07-19T19:42:55+00:00

Završena aktuarska obuka

2013-06-14T11:49:48+00:00

Na Beogradskoj bankarskoj akademiji u periodu od 6. do 12. juna 2013. održana je obuka iz aktuarstva nivo 5A – Investicije koja je usaglašena sa programom za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara. Dekan Fakulteta, prof. dr Hasan Hanić polaznicima je uručio Potvrde o pohađanju aktuarske obuke.  

Završena aktuarska obuka2013-06-14T11:49:48+00:00

Iskustva bivših uspešnih studenata BBA

2021-01-19T11:58:19+00:00

  U četvrtak, 13. juna 2013. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji, naši bivši studenti Stefan Nikolić, student doktorskih studija na LSE (London School of Economics) i Stefan Ćulibrk, koji je završio i jedan od najprestižnijih evropskih fakulteta za finansije u Madridu,  zaposlen u Bank of America Merrill Lynch, govorili su o aplikaciji za upis na poslediplomske studije na inostranim univerzitetima i za zapošljavanje u medjunarodnim finansijskim institucijama.  

Iskustva bivših uspešnih studenata BBA2021-01-19T11:58:19+00:00

Fakultet akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

2013-06-11T10:43:43+00:00

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije akreditovan je za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti rešenjem br. 021-01-17/71 od 03.06.2013. godine od strane Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Odluka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja >>>

Fakultet akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti2013-06-11T10:43:43+00:00

Promocija časopisa MAP br. 1-2/2013

2013-06-06T12:04:35+00:00

Beogradska bankarska akademija i Institut ekonomskih nauka promovisali su broj 1-2 za 2013. godinu poznate publikacije Makroekonomske analize i prognoze - MAP. Ovaj broj MAP pokriva kretanja u privredi Srbije u toku 2012. i prvom kvartalu 2013. godine sa povremenim komparativnim ili evolutivnim refleksijama na raniji period i pruža prognoze za 2013. godinu. O pojedinim aspektima tema obrađenih u najnovijem broju MAP govorili su prof. dr Hasan Hanić, prof. dr Dejan Erić, prof. dr Svetislav Paunović, dr Marko Malović i g. Branislav Gulan           

Promocija časopisa MAP br. 1-2/20132013-06-06T12:04:35+00:00
Go to Top