Doktorska disertacija mr Valentine Ivanović pod nazivom „Novi pristupi finansijskom restruktuiranju crnogorskih kompanija kao preduslov održivog razvoja sa izveštajem komisije, stavljeni su na uvid javnosti (kabinet 207).