Konferencija ERENET u Frankfurtu

2012-10-31T10:03:54+00:00

  Prof. dr Svetislav Paunović je 26.10.2012. učestvovao u radu  konferencije ERENET-a koja je održana na Fakultetu za biznis i pravo u  Frankfurtu. Konferencija se bavila pitanjima razvoja omladinskog  preduzetništva u Evropi. Prof. Paunović je u okviru programa  konferencije prezentovao rad na temu "Omladinsko preduzetništvo u  Srbiji".      

Konferencija ERENET u Frankfurtu2012-10-31T10:03:54+00:00

Studijsko putovanje master studenata BBA u Torino

2012-10-11T22:03:05+00:00

U periodu od 07 – 13. oktobra 2012. godine četvrta generacija studenata master studijskog programa Finansijsko – bankarski i poslovni menadžment (MMB) je boravila u Italiji na Univerzitetu u Torinu, u okviru studijskog putovanja koje je inače sastavni deo MMB studijskog programa. MMB studijski program je rezultat višegodišnje saradnje Beogradske bankarske akademije (BBA) i Scuola di Amministrazione Aziendale - SAA (The School of Management of the University of Turin, Italy), koja se uspešno odvija već pune četiri godine. Program MMB omogućava studentima da po okončanju studija steknu dve diplome mastera i to italijansku akreditovanu u Italiji i diplomu mastera akreditovanu u [...]

Studijsko putovanje master studenata BBA u Torino2012-10-11T22:03:05+00:00

Izvršni direktor kompanije za korporativne finansije održao gostujuće predavanje

2017-09-02T08:17:40+00:00

Les Nemeti, osnivač i izvršni direktor Euro-Phoenixa, vodeće kompanije za korporativne finansije na tržištima u razvoju gostovao je na našem fakultetu 4. oktobra 2012. godine i održao predavanje na temu Promena vlasničke strukture. CV Lesa Nemetija  

Izvršni direktor kompanije za korporativne finansije održao gostujuće predavanje2017-09-02T08:17:40+00:00
Go to Top