Nastava u školskoj 2012/13 godini je započeta 24. septembra 2012. svecanim otvaranjem skolske godine od strane dekana prof. Hasana Hanića i direktora Instituta ekonomskih nauka prof. Dejana Erića.

 

24.sep 1 24.sep 3
24.sep 4 24.sep 2

 

 

Nastava će se izvoditi prema objavljenom rasporedu za: