Intervju prof. dr Hasana Hanića Nemestic studiju iz Novog Sada.

Detaljnije: http://master.rs/predstavljamo-vam-beogradsku-bankarsku-akademiju/5330/