Dragi srednjoškolci,
Obaveštavamo vas da se datum finalnog skupa projekta „Znanje“ pomera na 18. maj, 2011. god. kada ćete na Beogradskoj bankarskoj akademiji (Zmaj Jovina 12, Beograd) od 11:00-13:00h, imati priliku da predstavite svoje kreativne preduzetničke ideje pred menadžerima banaka i kompanija.
Ovo smo odlučili nakon dobijenih sugestija i razgovora sa učenicima, nastavnicima i direktorima iz veceg broja srednjih škola u kojima nam je objašnjeno da veliki broj učenika iz poznatih razloga (skraćenje časova i njihovo neredovno održavanje u proteklih nekoliko meseci) nije moglo da spremi svoje radove i prezentacije na način kako su to zamislili.
Vas koji ste krenuli sa radom na svojim projektima, pozivamo da iskoristite ovaj period i da ih dodatno unapredite, a vas koji niste stigli da počnete sa radom, da iskorisite ovu mogućnost i da nam sada u produženom roku, do ponedeljka, 9. maja pošaljete svoje radove na office@bba.edu.rs
Podsećamo vas na propozicije projekta:
• Na takmičenju u okviru projekta „Znanje“ pravo da učestvuju imaju srednjoškolski učenički timovi koji se sastoje od po 3 člana i jednog mentora (nastavnike srednje škole)
• Obaveza timova je da pripremi kratak esej u formatu biznis plana (najviše do 10 strana); za ovu svrhu na BBA možete dobiti mentorsku podršku (za informacije se obratite na gore navedeni mejl)
• Obaveza timova koji prođu uži izbor je da na završnom skupu prezentuju svoj rad
• Selekciju učeničkih radova koji će učestvovati na finalnom takmičenju će izvrsiti nastavnici BBA
• Konačni izbor najboljih radova će načiniti žiri menadžera na završnom skupu na osnovu eseja koji će im tom prilikom biti uručeni i na osnovu kreativnosti i ubedljivosti učeničkih prezentacije
• Najbolji timovi će biti nagrađeni od strane BBA i njenih partnera sa godišnjim stipendijama za studiranje na BBA i jednonedeljnim studijskim putovanjem u Italiju sa posetama italijanskim kompanijama, kao što su FIAT, Banca Intesa, Lavazza, Ferrero, Mondo i dr.

Rukovodilac Projekta „ZNANJE“
Prof. dr Zvonko Brnjas