BBA je u saradnji sa svojim partnerima, među kojima se nalaze neke od najvećih banaka i kompanija u Srbiji, formirao Fond za stipendiranje, iz kojeg se svake godine obezbeđuju stipendije za najbolje studente i učenike-srednjoškolce koji žele da upišu BBA. Detaljnije informacije o uslovima i načinima konkurisanja za stipendiju iz ovog Fonda mogu se dobiti u terminima za Otvorena vrata.