Intervju prof. dr Hasana Hanića dat dnevnom listu PRESS, 28.maja 2010. o kretanju kursa dinara.

Pogledajte intervju.