Intervju profesora Hasana  Hanića na televiziji Kopernikus o upisu na Beogradsku Bankarsku Akademiju.

Pogledajte intervju.