Intervju dr Zorana Grubišića, profesora na BBA, dat studio B 24.3.2010. na temu subvencionisanih dinarskih kredita.