Fakultet je akreditovan

Odlukama Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta br. 612-00-663/2008-4 od 20.03.2009. godine akreditovani su Beogradskа bankarskа akademijа, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet Union, Beograd, kao visokoškolska ustanova u okviru polja društveno-humanističkih nauka i studijski program osnovnih akademskih studija "Bankarstvo, osiguranje i finansije" i studijski programi diplomskih akademskih studija - master "Finansijsko - bankarski i poslovni menadžment" i "Investiciono bankarstvo", u skladu sa standardima propisanim Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Fakultet je akreditovan

Predavanje profesora Predraga Dedeića

Profesor Predrag Dedeić je učestvovao na "INTERNATIONAL CONGRESS ON ELECTRONIC COMMERCE LAW AND FINANCIAL SYSTEM" (New Practices and New Laws in the Information Society) u organizaciji Univerziteta Pablo de Olavide u Sevilji, od 20. do 22. maja 2009. godine. Tom prilikom je održao predavanje na temu: New Technologies and Corporate Governance: legal challenges in Serbia

Predavanje profesora Predraga Dedeića

Obeležen početak rada srpske LSE Alumni asocijacije

2019-12-18T10:28:44+00:00

Na Beogradskoj bankarskoj akademiji i Institutu ekonomskih nauka počela je sa radom srpska LSE (London School of Economics and Political Science) Alumni asocijacija. U petak 27. novembra održan je dogadjaj kojim je zvanično obeležen početak rada. Pozivno pismo i dnevni red       Velikom broju članova udruženja, istraživačima i profesorima IEN i BBA, kao i prisutnim gostima prvo se obratio Njegova ekselencija gospodin Stephen Wordsworth Ambasador Velike Britanije u Srbiji ističući veliki značaj udruženja u povezivanju dve zemlje. Nakon toga, predsednik srpske LSE alumni asocijacije prof. dr Ismail Musabegović je podsetio na kratak istorijat LSE, najnovija dostignuća i značaj obarzovanja [...]

Obeležen početak rada srpske LSE Alumni asocijacije2019-12-18T10:28:44+00:00

Poseta Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

2019-12-18T10:29:05+00:00

5. novembar 2009. godine Poseta Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Mr Aleksandra Bradić-Martinović, asistent Beogradske Bankarske Akademije i Aleksandar Zdravković, istraživač-pripravnik Instituta ekonomskih nauka, u četvrtak 05.11.2009. posetili su Ekonomski fakultet u Zagrebu. Kolege iz Beograda su ugostili Mr Davor Zoričić i Mr Denis Dolinar, asistenti Ekonomskog fakulteta. Tokom posete upoznali su se sa nastavnim procesom na osnovnim, master i doktorskim studijama i načinima na koji kolege iz Hrvatske primenjuju Bolonjski proces. Prilikom obilaska zgrade fakulteta posebnu pažnju su posvetili poseti biblioteke. Radnu posetu Zagrebu Aleksandra Bradić-Martinović i Aleksandar Zdravković nastavili su u petak 6.11.2009. učešćem na konferenciji "Učinci globalne ekonomske na [...]

Poseta Ekonomskom fakultetu u Zagrebu2019-12-18T10:29:05+00:00

Mr Aleksandra Bradić-Martinović, asistent i Marija Džopalić na skupu u Karvinu

2019-12-18T10:29:37+00:00

Mr Aleksandra Bradić-Martinović, asistent i Marija Džopalić, saradnik u nastavi, od 21.-23. oktobra 2009. godine učestvovale su na skupu u Karvini (Češka), na Silesian University in Opava, School of Business Administration, u okviru projekta Strengthening the educational and scientific collaboration among Faculties of Economics within V4 and countries of South Eastern Europe. Tom prilikom prezentovale su svoja istraživanja o nivou razvoja učenja na daljinu u Srbiji.

Mr Aleksandra Bradić-Martinović, asistent i Marija Džopalić na skupu u Karvinu2019-12-18T10:29:37+00:00

Doc. dr Predrag Dedeić na V međunarodnoj konferenciji Centralnoevropske asocijacije za kanadske studije

2010-02-19T12:52:40+00:00

Doc. dr Predrag Dedeić je na V međunarodnoj konferenciji Centralnoevropske asocijacije za kanadske studije, koja je održana u Sofiji od 16. do 18. oktobra 2009. godine, predstavljao Beogradsku bankarsku akademiju i održao predavanje na temu "Corporate Social Responsibility: stakeholder view of the firm".

Doc. dr Predrag Dedeić na V međunarodnoj konferenciji Centralnoevropske asocijacije za kanadske studije2010-02-19T12:52:40+00:00

Održana medjunarodna naučna konferencija u Nici

2019-12-18T10:29:49+00:00

U okviru realizacije medjunarodnog projekta Pavle Savić izmedju Univerziteta u Nici – Sofija Antipolis i Instituta ekonomskih nauka (IEN) 9. oktobra 2009. godine u Nici održana je medjunarodna naučna konferencija "Financial System integration of Balkan Countries in the European financial system: Impact of Global Financial Crisis". Konferenciju je organizovao Univerzitet u Nici uz saradnju sa IEN. Na otvaranju učesnike konferencije su pozdravili prof. dr Claude Berthomieu, dosadašnji direktor CEMAFI, prof. dr Dejan Erić, direktor IEN, prof. dr Sandye Gloria-Palermo, novoizabrani direktor CEMAFI, prof. dr Gordana Vukelić, dekan Beogradske bankarske akademije, prof. dr Jean-Paul Guichard i dr Srdjan Redžepagić, pomoćnik direktora IEN [...]

Održana medjunarodna naučna konferencija u Nici2019-12-18T10:29:49+00:00

Poseta delegacije BBA i IEN fabrici FIAT MIROFJORI u Torinu

2019-12-18T10:30:11+00:00

Dana, 08. oktobra 2009. godine, delegacija  BBA i IEN  posetila je Fabriku Fiat Mirafjori u Torinu. Delegaciji BBA  i IEN organizovano je razgledanje proizvodnih pogona ove fabrike i upoznati su sa proizvodnim perfomansama Fiat automobila. Na putu za Nicu, delegacija BBA i IEN posetila je grad San Remo.

Poseta delegacije BBA i IEN fabrici FIAT MIROFJORI u Torinu2019-12-18T10:30:11+00:00

Poseta dekana BBA sa saradnicima SAA School of management, Universita Degli Studi di Torino, Univerzitetu gastronomskih nauka u pokrajini Pollenzo i podrumu vina „Contessa Rosa“ u gradu Serralunga d’Alba

2019-12-18T10:31:00+00:00

Dana, 7.10.2009. godine, dekan BBA prof. dr Gordana Vukelić, sa saradnicima, posetili su SAA School of managment, Universita Degli Studi di Torino. Dekan BBA je u pozdravila predstavnike SAA dekana prof. dr Valtera Cantina i prof Giusepe Dutta sa nadom da će se uspešna saradnja BBA i SAA i dalje nastaviti. Istog dana, 7. oktobra 2009. godine, nakon posete SAA, u poslepodnevnim časovima saradnici BBA zajedno sa predstavnicima SAA su posetili Univerzitet gastronomskih nauka  u pokrajini Pollenzo. Tokom posete Univezitetu saradnici BBA su prisustvovali predavanju o gastronomskim naukama i upoznati su sa programima rada i istraživanja kojima se bave saradnici gastronomskog [...]

Poseta dekana BBA sa saradnicima SAA School of management, Universita Degli Studi di Torino, Univerzitetu gastronomskih nauka u pokrajini Pollenzo i podrumu vina „Contessa Rosa“ u gradu Serralunga d’Alba2019-12-18T10:31:00+00:00
Go to Top