Fakultet je akreditovan

2010-02-17T07:03:25+00:00

Odlukama Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta br. 612-00-663/2008-4 od 20.03.2009. godine akreditovani su Beogradskа bankarskа akademijа, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerzitet Union, Beograd, kao visokoškolska ustanova u okviru polja društveno-humanističkih nauka i studijski program osnovnih akademskih studija ”Bankarstvo, osiguranje i finansije” i studijski programi diplomskih akademskih studija – master ”Finansijsko – bankarski i poslovni menadžment” i ”Investiciono bankarstvo”, u skladu sa standardima propisanim Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa.       >>> Uverenje o akreditaciji studijskog programa Osnovne akademske studije Bankarstvo, osiguranje i finansije >>> Uverenje o akreditaciji studijskog programa Diplomske [...]

Fakultet je akreditovan2010-02-17T07:03:25+00:00

Aleksandra Bradić-Martinović u Torinu

2010-02-17T06:48:10+00:00

U periodu od 15. do 29. aprila 2009. godine, Aleksandra Bradić-Martinović boravila je u  radnoj poseti na Scuola di Amministrazione dell'Universita degli Studi di Torino (SAA), u  okviru TEMPUS projekta Business University of the New Age in Serbia: BBA (BUONA). Aleksandra je tokom svog borvka ostvarila saradnju sa kolegom Riccardom Magarinijem, Phd studentom koji joj je prikazao koncept obuke studenata SAA na SAP platformi i omogucio kontakt za proučvanje problematike informacione podrške poslovanja kompanije FIAT Automotivo. Svoje zaključke Aleksandra je prikazala u stručnom radu  DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS IN ZASTAVA AND THE FUTURE WITH FIAT.  

Aleksandra Bradić-Martinović u Torinu2010-02-17T06:48:10+00:00

Ivana Ljubić

2010-02-17T06:43:51+00:00

Dana, 22. aprila 2009. godine, gospođa Ivana Ljubić rukovodilac Centra za ekonomski razvoj U.S. Steel Serbia, d.o.o. posetila je Institut ekonomskih nauka i Beogradsku bankrasku akademiju.    

Ivana Ljubić2010-02-17T06:43:51+00:00

Vladimir Lapčević

2010-02-16T14:09:13+00:00

Vladimir Lapčević, student treće godine Beogradske bankarske akademije, i član studentske organizacije AIESEC, je posle završene druge godine studija, otišao na jednogodišnju praksu u Englesku u banku Santander, najveću banku u euro zoni i jednu od pet najvećih banaka u svetu. Svoju praksu obavlja u departmanu finasijskog konsaltinga. Tu praksu mu je omogućila studentska organizacija AIESEC čiji je Vlada član.    

Vladimir Lapčević2010-02-16T14:09:13+00:00

BBA na sajmu obrazovanja u Nišu

2010-02-16T14:02:22+00:00

BBA je učestvovala na sajmu obrazovanja MOJ IZBOR - MOJA KARIJERA koji se održao u gradu Nišu 13. i 14. aprila 2009. godine.  

BBA na sajmu obrazovanja u Nišu2010-02-16T14:02:22+00:00

Sajam obrazovanja i zapošljavanja 10-11. april 2009.

2010-02-16T13:57:54+00:00

BBA je učesnik Sajma obrazovanja i zapošljavanja koji se održava u Kragujevcu od 10-11. aprila 2009. Učešće na ovom sajmu je namenjeno maturantima srednjih škola iz Kragujevca i regiona, zainteresovanih za studiranje na BBA.  

Sajam obrazovanja i zapošljavanja 10-11. april 2009.2010-02-16T13:57:54+00:00

Delegacija IEN/BBA u radnoj poseti Budimpešti

2010-02-16T13:53:26+00:00

Delegacija IEN/BBA, Ivanka Pešaković (IEN), Aleksandar Zdravković (IEN) i Aleksandra Bradić-Martinović (BBA) 02. i 03. aprila boravila je u radnoj poseti Budimpešti. Tokom boravka održan je sastanak sa poslovnim partnerom Bankárképző - International Training Center for Bankers (ITCB).       Narednog dana posetili su Corvinus Univerzitet, gde je održan sastanak o proširivanju saradnje sa direktorom Centra za regionalna istraživanja i razvoj dr Peter Szirmai-em.  

Delegacija IEN/BBA u radnoj poseti Budimpešti2010-02-16T13:53:26+00:00
Go to Top