Dana, 14. oktobra 2008. godine, na BBA je održana prezentacija: Upoznaj AISEC.