Održana 3. godišnja skupština mreže istraživača ERENET

Na Corvinus univerzitetu u Budimpešti dana 18. septembra 2008. godine održana je treća godišnja skupština mreže istraživača iz oblasti preduzetništva i upravljanja malim i srednjim preduzećima - ERENET. Skup je otvorio prof. dr Tamas Meszaros, rektor Corvinus univerziteta koji je istakao značaj saradnje naučnih radnika iz zemalja u regionu.       Na skupu je učestvovalo više od 40 predstavnika članova ERENETA. Program rada je obuhvatao pregled dosadašnjih rezultata kao i planove za narednu godinu. Predstavnik IEN/BBA bio je direktor Instituta prof. dr Dejan Erić.      

Održana 3. godišnja skupština mreže istraživača ERENET

Predstavnici NASD-a posetili Fakultet

2019-12-18T10:51:58+00:00

Predstavnici NASD-a Nick Bannister i Bea Benkov posetili su naš fakultet 13. i 14. septembra 2006. godine. U razgovoru sa rukovodstvom Fakulteta i nastavnicima razmatrane su mnoge mogućnosti buduće saradnje.

Predstavnici NASD-a posetili Fakultet2019-12-18T10:51:58+00:00

Predavanje prof. Predraga Dedeića na Pravnom fakultetu u Vankuveru

Profesor Predrag Dedeić je posetio Pravni fakultet u Vankuveru (The University of British Columbia/Faculty of Law), na poziv profesorke Ljiljane Biuković i održao predavanje vezano za pravne i druge probleme u vezi pridruživanje Srbije Evropskoj uniji. Tema je izazvala značajno interesovanje kanadskih studenata.

Predavanje prof. Predraga Dedeića na Pravnom fakultetu u Vankuveru

Direktor IEN prof. dr Dejan Erić posetio Ekonomski fakultet u Ljubljani

2019-12-18T10:52:14+00:00

Dana, 8. septembra 2008. godine, direktor Instituta prof. dr Dejan Erić posetio je Ekonomski fakultet u Ljubljani, najveću i napoznatiju obrazovnu instituciju u oblasti ekonomije u Republici Sloveniji. U izuzetno prijateljskoj atmosferi direktor je upoznao ljubazne domaćine o aktivnostima IEN na proslavi jubileja 50 godina postojanja i aktivnostima i budućim aktivnostima BBA. Sa dekanom fakulteta prof. dr Dušan Mramorom i prodekanom sa naučnoistraživacki rad prof. dr Polonom Domadenik razmatrane su mogućnosti buduće zajedničke saradnje.

Direktor IEN prof. dr Dejan Erić posetio Ekonomski fakultet u Ljubljani2019-12-18T10:52:14+00:00

Otpočela zajednička saradnja i realizacija projekta „Jačanje obrazovne i naučne saradnje između ekonomskih fakulteta u okviru grupe V4 i zemalja jugoistočne Evrope“

2010-02-22T10:14:49+00:00

U periodu od 3. do 5. septembra 2008. godine na Fakultetu nacionalne ekonomije Ekonomskog univerziteta u Bratislavi održan je prvi iz serije sastanaka predstavnika ekonomskih fakulteta i poslovnih škola zemalja V4, tzv. Višegradske grupe (u koje spadaju Slovačka, Češka, Poljska i Mađarska).     Projekat pod nazivom "Jačanje obrazovne i naučne saradnje između ekonomskih fakulteta u okviru grupe V4 i zemalja jugoistočne Evrope" finansiran je od strane Višegradskog fonda. Koordinator projekta je Ekonomski fakultet Tehničkog univerziteta u Košicama a lider projekta je prof. dr Renata Vokorokosova.     Pored Ekonomskog fakulteta iz Košica u projekat su uključeni i sledeći fakulteti iz zemalja V4: [...]

Otpočela zajednička saradnja i realizacija projekta „Jačanje obrazovne i naučne saradnje između ekonomskih fakulteta u okviru grupe V4 i zemalja jugoistočne Evrope“2010-02-22T10:14:49+00:00
Go to Top