Učešće dr Marka Malovića na XIX Evropskoj akademiji

2019-12-18T10:52:24+00:00

Od 29. avg. do 7. sep., na poziv organizatora, Doc. dr Marko Malović boravio je na XIX Evropskoj akademiji, međunarodnom skupu posvećenom ekonomskim, pravnim i političkim aspektima Evropske integracije, ove godine održanom pod patronatom Havijera Solane. U organizaciji prestižnog Gustav Stresemann instituta u Bonu (SR Nemačka), seminar je podrazumevao i radnu posetu Briselu (Belgija), tokom koje je 50-ak učesnika iz preko 20 zemalja imalo priliku da poseti ključne institucije EU. Tim povodom, Prof. Malović je dao izjavu i za srpsku redakciju Dojče Vele radija u Bonu.