BBA je organizovala 02.06.2008. jednodnevni seminar na temu bankarstva.