Gordana Dostanić održala predavanje

2017-10-14T22:08:36+00:00

U četvrtak, 28.02.2008. godine, Gordana Dostanić, direktorka Beogradske berze održala je predavanje na predmetu Berzansko poslovanje.

Gordana Dostanić održala predavanje2017-10-14T22:08:36+00:00

Fakultet akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

U sredu, 27.02.2008. godine Ministarstvo nauke Republike Srbije donelo je odluku o akreditaciji Beogradske bankarske akademije - Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije, u oblasti društvenih nauka - ekonomija, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti.

Fakultet akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti

Poseta delegacije BBA i IEN Budimpešti

2019-12-18T11:07:42+00:00

Delegacija BBA i IEN boravila je od 15. do 18. februara 2008. godine u Budimpešti. 15. februar Prof. dr Hasan Hanić, dekan BBA i prof. dr Dejan Erić, direktor IEN i profesor na BBA posetili su Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA). Tom prilikom razgovarali su sa dr Peter Schifferom, Deputy Diretor General i dr Arpadom Kiraly, Head of Department of EU and International Affairs o mogucnostima saradnje FINRA International, University of Reading - ICMA Center i BBA/IEN sa HFSA. Prof. dr Hasan Hanić, dekan BBA i prof. dr Dejan Erić, direktor IEN i profesor BBA sastali su se sa Attilom Toth, [...]

Poseta delegacije BBA i IEN Budimpešti2019-12-18T11:07:42+00:00

Sastanak Asocijacije Alumnista London School of Economics and Political Science

U subotu, 09.02.2008. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji odrzan je prvi konstitutivni sastanak Asocijacije Alumnista London School of Economics and Political Science. Asocijaciju čine svršeni studenti LSE-a iz Srbije, kao i ostali, koji su se usavršavali na ovom prestižnom Univerztetu u Londonu. Na sastanku je izabrano rukovodstvo (Board of Directors) Asocijacije i to: 1. President - dr Ismail Musabegović PhD sa Beogradske bankarske akademije 2. Vice President - Nikola Jurišić BSc iz firme McKinsey & Company iz Budimpešte 3. The Treasurer/The Secretary - Milena Isaković MSc - United Nations Development Programme 4. The Events Officer - dr Marko Malović PhD sa [...]

Sastanak Asocijacije Alumnista London School of Economics and Political Science
Go to Top