FINRA i Univerzitet u Redingu organizuju kurseve

FINRA i Univerzitet u Redingu su u prilici da vam ponude grupu dvodnevnih kurseva na temu pranja novca, konflikta interesa i etike, investicionog bankarstva i drugih. Kursevi se održavaju u periodu od 24. septembra do 11 decembra. FINRA and the University of Reading are pleased to offer the following courses on AML, Hedge Funds, Supervision and other regulation and compliance topics. To learn more, click on any of the course titles below for a full description and list of topics to be covered.   24 - 25 September Anti-Money Laundering 15 - 16 October Conflicts of Interest and Ethics 29 - 30 [...]

FINRA i Univerzitet u Redingu organizuju kurseve

Gostujuće predavanje gospodina Ilan Wolkova

2019-12-18T11:13:55+00:00

U sredu, 23. maja 2007. godine, u okviru predmeta Strategijski menadžement gostujuće predavanje održao je Ilan Wolkov, direktor Belgrade Office, Bank Akademie International EFSEE (European Fund South East Europe). 

Gostujuće predavanje gospodina Ilan Wolkova2019-12-18T11:13:55+00:00

Okrugli sto Tržište osiguranja u Srbiji – Stanje i perspektive –

2019-12-18T11:14:12+00:00

U sredu, 09. maja 2007. godine, u prostorijama BBA održan jeOkrugli sto TRŽIŠTE OSIGURANJA U SRBIJI. Uvodničari skupa su bili gospođa Mira Erić Jović, viceguverner Narodne banke Srbije, prof. dr Hasan Hanić, dekan Beogradske bankarske akademije, dr Veselin Avdalović, Beogradska bankarska akademija i dr Zoran Jeremić, Univerzitet Singidunum. Vođene su rasprave na teme: . Tendencije razvoja u zemljama u tranziciji . Razvoj tržišta osiguranja u Srbiji . Proizvodni portfolio osiguravajućih kompanija u Srbiji . Razvoj neživotnog osiguranja . Razvoj životnog osiguranja . Penziono i zdravstveno osiguranje . Privatizacija u osiguranju . Osiguravajuće kompanije kao institucionalni investitori na finansijskom tržištu . Osiguravajuće [...]

Okrugli sto Tržište osiguranja u Srbiji – Stanje i perspektive –2019-12-18T11:14:12+00:00

Obuka brokera, investicionih savjetinka i investicionih menadžera u Republici Srpskoj

Obuka brokera, investicionih savjetinka i investicionih menadžera u Republici Srpskoj Beogradska bankarska akademija potpisala je Ugovor o obuci brokera, investicionih savjetinka i investicionih menadžera sa Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Prvi ciklus kursa za Brokere uspešno je održan u periodu 07-18. maja 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Profesori i saradnici BBA održali su obuku 30 kandidata, u ovom ciklusu. Prvi ciklus kursa za Investicione menadžere i Portfolio menadžere počeo je 21. maja i trajaće do trajaće do 29. juna. Nastava je podeljena u dve grupe 1. 100 časova za Investcione menadžer, a 120 časova za Portfolio [...]

Obuka brokera, investicionih savjetinka i investicionih menadžera u Republici Srpskoj
Go to Top