­

Beogradska bankarska akademija uspešno saradjuje sa Univerzitetom u Nici, Sofija Antipolis. Saradnja se odvija na tri načina:

  •  Model dvojne diplome
  •  Model mobilnosti u okviru jedne akademske godine ili jednog semestra
  •  European Project Management – specijalističke studije u obimu od 30 ESPB, koje omogućavaju nastavak studija na masteru Univerziteta u Nici.

Prva dva modela podrazumevaju nastavu na francuskom jeziku (znanje student dokazuje sertifikatom DALF ili TCF, koji potvrđuje nivo B2), dok treći model podrazumeva znanje engleskog jezika. Sticanje diplome jednog od prestižnih Francuskih univerziteta, kao i značajni kontakti koje na ovom univerzitetu mogu ostvariti, omogućavaju studentima veću prohodnost na tržištu rada, kako u Srbiji tako i širom Evrope.

Za više informacija kontaktirati prof. Srđana Redžepagića (sredzepagic@gmail.com) ili prof. Zorana Grubišića (zoran.grubisic@bba.edu.rs).

Više informacija o Univerzitetu u Nici na adresi:

unice.fr

­