­

Beogradska bankarska akademija sarađuje sa Univerzitetom u Redingu, Velika Britanija od 2007.godine. Saradnja se odvija na više nivoa. Na nivou osnovnih studija studentima se priznaju bodovi ostvareni na Beogradskoj bankarskoj akademiji, ukoliko žele da nastave školovanje u Redingu na drugoj godini studija. Sledeća mogućnost da se u Redingu provede jedan semestar i da se ESPB bodovi ostvareni u Velikoj Britaniji priznaju na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Konačno, nakon završenih osnovnih studija na Beogradskoj bankarskoj akademiji, studenti mogu nastaviti master studije na Univerzitetu u Redingu, jer postoji potpuna mobilnost ostvarenih ESPB bodova. Najviše studenata se opredeljuje za ovu opciju, a jedan od studenata koji je uspešno okončao postdiplomske studije je i Uroš Delević, koji je za master tezu pod naslovom „ What is the correlation between the EU integration and industrial development?” dobio stipendiju Henley Business School Dean’s Scholarship.

Takođe, saradnja podrazumeva i međusobnu razmenu nastavnog osoblja u cilju proširenja znanja i iskustava.

 

­