­

  

 

 

Podaci o nastavniku ili saradniku
Zvanje Docent
Predmeti
Kabinet
Vreme prijema

 

Telefon
E-mailBiografija:

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Institucija

Ekonomski Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, Univerzitet u Splitu

Godina

Zvanje (diploma)

Diplomirani Ekonomista

 

Institucija

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Godina

1995

Zvanje (dipoma)

Magistar ekonomskih nauka

 

Institucija

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Godina

2001

Zvanje (diploma)

Doktor ekonomskih nauka

 

 

Profesionalna karijera

Godina

Institucija

Pozicija

1991-2006 

Robne Kuće Beograd

Direktor

1998-2005 

Novosadska Banka

Direktor za Beograd do generalni direktor
2005-2007

Erste Banka

Generalni Direktor

2007-

BASLER Osiguranje

Generalni Direktor

2004-2006

Braća Karić

Gostojući profesor

2007-

Beogradska Bankraska Akademija

Redovan profesor

 


Važniji radovi i projekti

Vladimir Medan "Uticaj transnacionalnih kompanija na razvojne cikluse novoindustrijalizovanih zemalja" magistarski rad, Ekonomski fakultet, Beograd, 1996.

Vladimir Medan "Globalizacija međunarodnih finansija i bankarstva interaktivno uslovljena promenama u međunarodnoj ekonomiji", doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Subotica 2001.

Vuković, V., Medan, V. (2012) "Osiguranje depozita tokom krize: normativne izmene i stvarni učinci", Finansije 1-6/2012, Ministarstvo finansija, Beograd, str. 35-251. SSN 0015-2145  UDK:347.734;336.717 (M52)

Vujović, M., Medan, V., Vasić, O. (2013) "Mogućnost osnivanja razvojne banke u Srbiji", Post Crisis Recovery, Beogradska bankarska akademija, 5-6 Mart 2013

Redaktor knjige: Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji i zemljama okruženja, redaktori Prof. Dr Hasan Hanić i Doc. Dr Vlastimir Vuković, godina 2008

­