­

Redovni profesor

Predmeti na kojima je angažovan:
1. Makroekonomija
2. Korporativne finansije Investicije u hartije od vrednosti
3. Međunarodne finansije i globalno poslovanje
4. Finansijski menadžment Analiza investicija u hartije od vrednosti
5. Međunarodne finansije II

Kabinet: 206

Vreme prijema: utorak 12 - 13; utorak 17,30 - 18,30

Telefon: 2627-272

E-mail: zoran.grubisic@bba.edu.rs

 

Biografija

Zoran Grubišić rođen je 27. septembra 1970. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1994, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,60 što je bio drugi prosek u generaciji. Proglašen je za studenta sa najvišim prosekom na II godini studija. U periodu 1992-94 bio ja član Saveta Ekonomskog fakulteta, iz redova studenata, a u 1994. godini je obavljao i funkciju studenta prodekana. Na istom fakultetu je 1999. godine magistrirao na poslediplomskom kursu iz međunarodne ekonomije i finansija sa temom «Hiperinflacija i platnobilansni deficit u zemljama u razvoju», a 2004. godine odbranio doktorsku disertaciju iz naučne oblasti ekonomije i finansija sa temom «Uporedna analiza koncepcija stabilizacione politike». Poseduje zvanje međunarodnog eksperta za vrednovanje investicionih projekata koje je stekao na internacionalnom kursu u organizaciji Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) 1995. godine. Iste godine je stekao i zvanje ovlašćenog procenjivača vrednosti kapitala na specijalističkom kursu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Posle diplomiranja, 1995. godine zaposlio se u Saobraćajnom institutu - CIP kao stručni saradnik na istraživanjima. Učestvovao je u izradi više studija iz oblasti NIR-a i projekata finansijskog konsaltinga za potrebe drugih naručioca. Uglavnom se radilo o projektima procene vrednosti kapitala koji su u periodu 1996-98 verifikovani od strane ovlašćene agencije, kao i o projektima ocene opravdanosti investicionih projekata (većina od njih je bila za potrebe Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj). Kao jedan od značajnijih projekata treba istaći »Biznis plan ŽTP-a 2002-06« za potrebe EBRD gde je bio rukovodilac projekta. Od 2000-2002, radi kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predmetu: Teorija i planiranje privrednog razvoja

Udžbenici i monografije

 1. Grubišić, Z. (2008) Osnovi finansijskih tržišta. Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd (elektronsko izdanje)
 2. Jakšić, M., Grubišić, Z. (2006) Makroekonomija. Fakultet za trgovinu i bankarstvo. Beograd
 3. Grubišić, Z. (2010) Kapital i finansiranje razvoja kompanija. Comesgrafika. Banjaluka
 4. Balaban, M., Grubišić, Z. (2010) Finansijski menadžment. Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije
 5. Begović, B., Grubišić, Z., et al (2004) Saobraćajne eknomske politike, Centar za liberalno-demokratske studije, Beograd

Naučni i stručni radovi

 1. Ivanović P., Grubišić Z., Jotić J., (2015), The effects of implied macro prudental policy in Serbia, Zbornik New Economic Policy Reforms, Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, str. 273-297.
 2. Grubišić Z., Kamenković S., Duran E., (2013), Modern portfolio theory on the capital market in Serbia, Ekonomske teme, God 51, br. 4(2013), Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, str. 671-683.
 3. Grubišić Z., Marčetić M., (2013), Uticaj fiskalne i monetarne politike na eksternu neravnotežu u Srbiji, Ekonomske teme , God 51, br. 1(2013), Univerzitet u Nišu. Ekonomski fakultet, str. 21-35
 4. Kamenković S., Grubišić Z., (2013), Predicting economic activity in Serbia by constructing serbian leading economic indicator (SERLEI), Industrija, God 41, br.2 (2013), Ekonomski institut, Beograd str. 81-101
 5. Grubišić Z., Kamenković S., (2013), Exchange rate regime and its influence on balance of payments imbalances in the SEE countries, Zbornik Post crisis recovery, Belgrade Banking Academy, Beograd, str.84-98
 6. Grubišić Z., Ivanović P., (2012), Influence of different monetary regimes on financial stability in SEE countries, Journal of Central Banking Theory and Practice Vol.1, No 1, God 2012, Central Bank of Montenegro, Podgorica , str. 91-106
 7. Grubišić Z., Hanić H., (2012), Relationship between twin deficits, external debt and T-billa yield in SEE countries, International scientific conference From Global Crisis to Economic Growth. Which Way to Take?, Faculty of Economics, Belgrade
 8. Grubišić, Z., Đukić, M., Redžepagić, S. (2010), The Principle of Impossible Trinity: Does it Count for Serbia during the Pre-crisis and Post-crisis Period?, Influence of Global Economic Crisis on CEE Region: Possible WayOut. Technical University of Kosice, Faculty of Economics, Kosice, str. 161-170
 9. Grubišić, Z. (2009), FDI in Serbia : is it always superior solution, Zbornik Business Oportunities in Serbia: the case of Italian business sector and the role of management education. Belgrade Banking Academy, Faculty for Baking, Insurance and Finance, Institute of Economic Sciences,Beograd, str. 293-302
 10. Grubišić, Z. (2005), Sistem i politika deviznog kursa danas u svetu, Ekonomski anali, Ekonomski fakultet. Vol 50, br. 165 (2005) , Beograd, str. 55-80

Istraživački projekti i naučne studije

 1. Akademija lidera malih i srednjih preduzeća, Privredna komora Beograda, Univerzitet Braća Karić, Skupština grada, 2008, Finansijski menadžer projekta
 2. E.A.R. Support to Enterprise Development and Entrepreneurship Program – Enterprise Development and Innovation Fund: Assessment of grant applications (377) to a call for proposals in Serbia – Montenegro, 2005-06, European Union, AETS, GOPA, ECORYS, Assessor
 3. SLGRP (Serbia Local Government Reform Program), corporate training of the employees in municipalities in Serbia, 2003-04, DAI, USAID, Consultant
 4. Biznis plan ŽTP-a 2002-2006, Rukovodilac projekta
 5. Procena vrednosti 4 deonice autoputa (Leskovac – Preševo, Horgoš – Novi Sad, Novi Sad – Beograd, Niš – Dimitrovgrad) – Republičko ministarstvo za saobraćaj, 2001, Konsultant
­