­
Danijela Stojanovic

Asistent

Predmeti na kojima je angažovana: Finansijsko računovodstvo

Kabinet: 206

Vreme prijema: sreda 17-18 h

Telefon: 26 35 823

E-mail: danijela.stojanovic@bba.edu.rs

 

Biografija

Danijela Stojanović je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine, na smeru “Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina”. Na istom fakultetu je magistrirala 2010. godine (prosečna ocena 9,89) na temu "Informaciono-komunikaciona podrška razvoju elektronske trgovine", sa analizom studije slučaja u "Železnicama Srbije". Trenutno je student treće godine doktorskih studija na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, studijski program “Informacioni sistemi i kvantitativni menadžment”, izborno područje “Elektronsko poslovanje”. Od 2005. godine radi kao nastavnik ekonomske grupe predmeta u Petoj ekonomskoj školi „Rakovica“ u Beogradu, koju je i sama završila. Položila je državni ispit za licencu nastavnika 2009. godine. Učesnik je velikog broja domaćih i međunarodnih seminara i konferencija iz oblasti ekonomije, menadžmenta, informatike i obrazovanja. Predsednik je Nadzornog odbora Odbojkaškog kluba “Železničar” iz Beograda od 2012. godine.

Udžbenici i monografije

  • Recenzent udžbenika za 3. razred ekonomske škole “Finansijsko poslovanje”, autora dr Dušana Markovića i dr Sandre Stojadinović Jovanović, 2015. godina

Naučni i stručni radovi

  • Nedeljković, N., Stojanović, D. (2016). Use of Social Media in Investor Relations in Serbia, ECIN 2016: International Economics and Management Conference, Book of Proceedings, Belgrade, ISBN: 978-86-7329-100-0, pp. 269-273.
  • Stojanović, D., Bogdanović, Z., Nedeljković, N. (2016). Upotreba mobilnih tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju, Zbornik radova XLIII simpozijum o operacionim istraživanjima –SYM-OP-IS 2016, Tara, ISBN: 978-86-335-0535-2, pp. 71-74.
  • Stojanović, D., Stanisavljević, N. (2011). Internet u funkciji unapređenja odnosa sa javnošću ”Železnica Srbije”, E-trgovina 2011, zbornik radova na CD-u, Palić, ISBN: 978-86-910039-4-4, pp.116-121.
  • Stojanović, D., Stanisavljević, N. (2010). Elektronska trgovina u ”Železnicama Srbije”, E-trgovina 2010, zbornik radova na CD-u, Palić, ISBN: 978-86-910039-3-7, pp. 167-172.
­