­

Asistent

Predmeti na kojima je angažovana: Berzansko poslovanje

Kabinet: 207

Vreme prijema: petak 17h-18h

E-mail: ljubica.pantelic@bba.edu.rs

 

Biografija

Ljubica Pantelić rodjena je 21.10.1983. godine u Loznici. Osnovne studije završila je septembra 2008. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije sa prosečnom ocenom 9,96 na smeru Bankarska analiza.

Tokom studiranja obavila profesionalnu praksu u više finansijskih institucija, a tokom leta 2008. godine polaznik je Letnje prakse Narodne banke Srbije. Po diplomiranju započinje radni odnos u oblasti bankarstva na poslovima trgovanja u sektoru sredstava i likvidnosti banke gde i danas radi. Uporedo završava Master studije na Beogradskoj bankarskoj akademiji na smeru Investiciono bankarstvo i finansijska tržišta, gde diplomira u aprilu 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,5. Od februara 2015. godine angažovana na Beogradskoj bankarskoj akademiji kao asistent na predmetu Berzansko poslovanje.

Udata je i majka dvoje dece. Trenutno na doktorskim akademskim studijama.

­