­

Docent

Predmeti na kojima je angažovana:
1. Finansijsko računovodstvo
2. Bankarsko računovodstvo
3. Finansijsko izveštavanje
4. Revizija
5. Analiza finansijskih izveštaja
6. Ekonomska analiza

Kabinet: 306 A

Vreme prijema: Utorak, 14:00 -15:00; 17:00 -18:00

Telefon: 011/2635823

E-mail: grozdana.marinkovic@bba.edu.rs

 

Biografija

Grozdana Belopavlović je diplomirala 2001. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smer Spoljna i unutrašnja trgovina). Na istom fakultetu je završila poslediplomske studije (smer Finansijsko - računovodstvena analiza) i 2009. godine odbranila magistarski rad na temu »Analiza dugoročne finansijske sigurnosti preduzeća«.

Doktorsku disertaciju pod nazivom »Procena kvaliteta finansijskog izveštavanja« odbranila je 2013. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije.

U periodu od 2002. do 2009. godine Grozdana Belopavlović je bila zaposlena u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu. Nastavnu aktivnost započinje angažovanjem od 2005. godine, a potom i zaposlenjem 2009. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji (uža naučna oblast Ekonomija i finansije).

Udžbenici i monografije

 1. Vukelić G., Đuričin S., Belopavlović G., »Harmonization of Serbian Accounting Standards with the EU Standards«, poglavlje u monografiji »Serbian and European Union: Economic Lessons from the New Member States«, University of Coimbra – Faculty of Economics, Coimbra, Portugal u saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom i Institutom ekonomskih nauka, Beograd, 2011.
 2. Vukelić G., Belopavlović G., Stevanović S., »Impacts of Capital and Operating Leasing on Financial Reporting«, poglavlje u monografiji »Economic Prospects in the Second Decade of the 21st Century - How to Get Out of the Crisis«, Beogradska bankarska akademija, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2010.
 3. Stevanović S., Lazarević M., Belopavlović G., »Evaluation of Banking Sector Position in Serbia«, poglavlje u monografiji »THE NEW ECONOMY Challenges, Opportunities and Choices«, Indo American Books (IA Books), Delhi, India, 2009.
 4. Stevanović S., Belopavlović G., »The Importance of Required Reserves for Banks Liquidity Maintenance«, poglavlje u monografiji »Izazovi ekonomske nauke u 21. veku«, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2009.

Naučni i stručni radovi

 1. Belopavlović G., Vukelić G., Stevanović S., »Detection of Financial Frauds – A Challenge for Accounting Profession«, tematski zbornik »New Economic Policy Reforms«, Beogradska bankarska akademija, 2015.
 2. Belopavlović G., »Strukturne promene i performanse bankarskog sektora Srbije u periodu globalne finanijske krize«, tematski zbornik »Strukturne promene u Srbiji: dosadašnji rezultati i perspektive«, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2015.
 3. Stevanović S., Belopavlović G., »Obelodanjivanje informacija o zaštiti životne sredine - praksa u Srbiji«, Časopis Ecologica, br. 76/2014, godina XXI, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Beograd, 2014.
 4. Vukelić G., Belopavlović G., Stevanović S., »Procena stalne imovine kao determinanta kvaliteta dobitka«, Časopis Računovodstvo, broj 7-8, Savez računovođa i revizora Srbije, 2014.
 5. Vukelić G., Belopavlović G., »Harmonization of Regulations and Institutions: Precondition for Quality of Financial Reporting«, tematska monografija »Post Crisis Recovery«, Beogradska bankarska akademija, Beograd, 2013.
 6. Stevanović S., Belopavlović G., Lazarević–Moravčević M., »Creative Cash Flow Reporting – the Motivation and Opportunities«, Economic Analysis, vol. 46, no. 2013/1-2, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2013.
 7. Stevanović S., Belopavlović G., »Improvement of Decision-making Process«, tematski zbornik međunarodnog značaja »Managing Structural Changes: Trends and Requirements«, Faculty of Economics of the University of Coimbra, 2012.
 8. Stevanović S, Belopavlović G., »Institucionalne i organizacione determinante kvaliteta sistema finansijskog izveštavanja«, Časopis Računovodstvo, broj 11-12, Savez računovođa i revizora Srbije, 2012.
 9. Belopavlović G., Stevanović S., »Računovodstveni aspekti zaštite životne sredine«, zbornik radova »Ekonomski aspekti ekološke politike«, Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija, Beograd, 2012.
 10. Belopavlović G., Lazarević-Moravčević M., »Kvalitet finansijskog izveštavanja – ocena i mogući pravci razvoja«, Časopis Računovodstvo, broj 11-12, Savez računovođa i revizora Srbije, 2011.

Istraživački projekti i naučne studije

 1. Development of the pre-feasibility study with general project for Regional integrated irrigation system in Srem area, Regional Development Agency Srem, 2014.
 2. Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanje sa zahtevima EU, evid. br. 179015, od 2011. godine
 3. Evropske integracije i društveno-еkonomske promene privrede Srbije na putu ka EU, evid. br. 47009, od 2011. godine
 4. Studija izvodljivosti za izgradnju industrijske zone Smederevo, Beogradska bankarska akademija, Institut ekonomskih nauka, Tahal-Fideco, CONZIT, Beograd, 2010.
 5. Uključivanje privrede Srbije u Evropsku uniju - planiranje i finansiranje regionalnog i ruralnog razvoja i politika razvoja preduzeća, MNTR, 2008-2009.
­