­

Docent

Predmeti na kojima je angažovan:
1. Finansijska tržišta
2. Korporativne finansije

Kabinet: 202

Vreme prijema: Četvrtak, 13:00 -14:00

Telefon: +381 11 2625-823

E-mail: dusko.bodroza@ien.bg.ac.rs
           bodrozad@yahoo.com

 

Biografija

Osnovnu i srednju Ekonomsku školu završio je u Banja Luci. Diplomirao na Beogradskoj bankarskoj akademiji u Beogradu 2009. godine, (smer Investiciono bankarstvo - prosek 9,25). Master tezu pod nazivom “Municipalne obveznice kao izvor finansiranja lokalnih samouprava” odbranio na Beogradskoj bankarskoj akademiji u Beogradu 2011. godine (smer Investiciono bankarstvo - prosek 10,00) gde je proglašen studentom generacije. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj stranih direktnih investicija na ekonomski rast zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope“ uspešno odbranio u julu 2016. godine na Ekonomskom fakultetu, Tehničkog univerziteta u Košicama, Republika Slovačka.

Od januara 2010. godine zaposlen je kao istraživač saradnik na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu gde se bavi istraživanjem u različitim oblastima ekonomskih nauka, pisanjem i publikovanjem naučnih radova, organizacijom naučnih skupova. Na Institutu obavlja funkciju sekretara časopisa Makroekonomske analize i prognoze (MAP) i časopisa Ekonomske analize.

Od septembra 2011. godine angažovan je i kao asistent na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije na predmetima Finansijska tržišta, finansijski menadžment i korporativne finansije. Na Visokoj školi za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje od februara 2015. godine asistent je na predmetima Makroekonomija i Finansijski menadžment. Od februara 2016. godine angažovan je na Vojnoj akademiji na predmetu Finansijska tržišta.

Sekretar je Udruženja finansijskih analitičara Srbije – UFAS od 2011. godine.

Član je ERENET-a (Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities) od 2012. godine.

Poseduje aktivno znanje engleskog i nemačkog jezika.

U toku dosadašnje karijerpohađao je više stručnih usavršavanja:

– Jul 2013. godine – stručno usavršavanje na Univerzitetu Sophia Antipolis u Nici, Francuska.

– Septembar 2012. godine - stručno usavršavanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Koimbra, Portugal.

– Jula 2011. pohađao „Summer School“ Evropskog udruženja finansijskih analitčara u Madridu

– Septambar 2010. godine – stučno usavršavanje na SSA Školi menadžmenta Univerzitata u Torinu, Italija.

– Jula 2010. godine pohađao „Letnju školu ekonomije“ u Beogradu.

– Od novembra do decembra 2009. godine. obavljao stručnu praksu u Ministarstvu trgovine i usluga gde je aktivno učestvovao na projektima „Očuvanje i podrška razvoju starih zanata u Srbiji” i „Potrošači i trgovci na istom zadatku”.

– Aprila 2009. godine obavljaju stučnu praksu u Credit Agricole banci Beograd.

– Od juna do augusta 2009. godine obavljao strčnu praksu u preduzeću za reviziju i konsalting Delloite d.o.o. Banja Luka.

Naučni i stručni radovi

 1. Mališa Đukić, Iljcho Jovanoski, Olja Munitlak-Ivanović, Milena Lazić, Duško Bodroža (2016), „Cost-benefit analysis of an infrastructure project and a cost-reflective tariff: A case study for investment in wastewater treatment plant in Serbia“, objavljen u Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 59, Elsevier, strane 1419–1425.
 2. Sonja Đuričin, Isidora Beraha, Duško Bodroža, (2014), „Troškovi agrarne politike kao indikator održivog poljoprivrednog razvoja“, objavljen u časopisu Ecologica br. 75, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ekologika, strane 468-472.
 3. Kresović Branka, Matović Gordana, Gregorić Enika, Djuričin Sonja, Duško Bodroža, (2014), „Irrigation as a climate change impact mitigation measure: an agronomic and economic assessment of maize production in Serbia“ objavljen u Agricultural Water Management broj 139, Elsevier, strane 7-16.
 4. Sonja Đuričin, Duško Bodroža, (2013), „The impact of drought on yield position of the group of enterprises from agriculture sector“, objavljen u „Economics of Agriculture 1/2013“, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd (Srbija), strane 25-38.
 5. Ivan Stošić, Saša Stefanović, Duško Bodroža, (2013), „Ekonomska analiza investicija i podsticajnih mera za zaštitu životne sredine u Republici Srbiji“, objavljen u „časopis Ecologica, broj 72“, Naučno - stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica, strane 581-585.
 6. Aleksandra Bradić-Martinović, Duško Bodroža, (2013), „Development of municipality bonds market in the Western Balkan countries and Republic of Serbia“, objavljen u „Post Crisis Recovery“, Belgrade Banking Academy, strane 263-279.
 7. Duško Bodroža, Dragan Filimonović, (2013), „Foregin direct investment in agriculture sector– case study of Republic of Serbia“, objavljen u „Agriculture in Serbia and Portugal: recent developments and economic policy implications“, Faculty of Economic of the University of Coimbra, strane 81-96.
 8. Duško Bodroža, Mihajlo Đukić, Saša Milivojević, (2013), „Impact of the economic crisis on the Serbian economy with the special reference to banking sector performances and external stability“ objavljen u “Economic sciences on the crossroad, Institut ekonomskih nauka Beograd, strane 96-109.
 9. Duško Bodroža, Marko Danon, (2012), „The economic importance of agriculture in Western Balkan countries”, European integration process in Western Balkan countries, Faculty of Economics of the University of Coimbra, 310-329
 10. Srdjan Redžepagić, Dejan Erić, Duško Bodroža, (2010) “Does banking sector support SMEs in the time of crisis? The case of V4 countries and Serbia“, National and regional economics VIII, Technical University of Košice - Faculty of Economics, Slovakia, 267-273

Istraživački projekti i naučne studije

 1. Izrada ekonomske analize tržišta nespecijalizovane trgovine na veliko i tržišta trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane, pića i duvana za period 2010 - 2012. godina, za tržište Grada Beograda i tržište Republike Srbije (2013). Naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije.
 2. Analiza stanja na tržištu trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicma pretežno hrane, pića i duvana u prodajnim objektima tipa samousluga, supermarketa, diskonta i hipermarketa u Srbiji i Beogradu u periodu 2008-2010. godine, (2011). Naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije.
 3. Savremeni biotehnološki pristup rešavanju problema suše u poljoprivredi, br. 31005, Potprojekat 3: Ekonomske posledice suše na poljoprivrednu proizvodnju i konkurentnost proizvoda na tržištu, Ministarstvo prosvete i nauke, (2010). Naručilac. Vlada Republike Srbije, Ministarstvo Nauke i tehnološkog razvoja.
 4. Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU, br. 47009, Ministarstvo prosvete i nauke, (2010). Naručilac. Vlada Republike Srbije, Ministarstvo Nauke i tehnološkog razvoja.
 5. Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije, (2010). Naručilac. Vlada Republike Srbije, Ministartvo trgovine i usluga.
­