­

Asistent sa doktoratom

Predmeti na kojima je angažovana:
1. Mikroekonomija
2. Finansijska statistika
3. Investicije u HoV
4. Ekonomska analiza
5. Marketing istraživanje
6. Savremeno investiciono bankarstvo

Kabinet: 207

Vreme prijema: sreda, 17.00-18.00 i četvrtak 12.00-13.00

Telefon: +381112621730

E-mail: milica.bugarcic@bba.edu.rs

 

Biografija

Dr Milica Bugarčić rođena je 13.8.1992. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu sa prosečnom ocenom 5.00. Osnovne akademske studije završila je 2014. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije sa prosečnom ocenom 10.00. Diplomski rad pod nazivom „Obračun bruto premijske rezerve“ odbranila je, takođe sa ocenom 10.00. Tokom osnovnih studija obavila je stručnu praksu u osiguravajućim kompanijama Wiener Städtische Beograd i Dunav osiguranje Beograd.

Master akademske studije, koje je upisala 2014. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, na studijskom programu „Investiciono bankarstvo“ završila je 2016. godine. Master rad pod naslovom „Valutni režimi i valutni ratovi“ kandidatkinja je odbranila sa prosečnom ocenom 10.00. Ceneći ukupne rezultate koje je ostvarila na drugom ciklusu akademskih studija, Nastavno-naučno veće Fakulteta je svojom odlukom proglasilo Milicu Bugarčić za studenta generacije master akademskih studija 2016. godine. Uporedo sa pohađanjem nastave na master studijama bila je angažovana kao student demonstrator na predmetu Berzansko poslovanje koji se izučava na osnovnim akademskim studijama.

Novembra meseca 2017. godine izabrana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije.

Doktorsku disertaciju pod nazivom „Istraživanje uticaja dohotka na tražnju za potrošnim dobrima – Teorijsko-metodološke osnove i empirijska primena“ odbranila je 26. decembra 2019. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji, ostvarivši prosečnu ocenu 10.00 na doktorskim akademskim studijama, studijski program Finansije.

Članci i referati

 1. Hanić, H., Bugarčić, M. (2019). Econometric modeling of household consumption of alcoholic beverages and tobacco by complete system of regression equations. Econometric modeling in economics and finance. Institute of Economic Sciences, pp. 35-37.

 2. Hanić, H., Bugarčić, M. (2019). Ekonometrijska analiza uticaja dohotka na potrošnju hrane i bezalkoholnih pića u Srbiji . Izazovi savremenog marketinga 2019. Srpsko udruženje za marketing, str. 186-198.

 3. Hanić, H., Bugarčić, M., Dacić, L. (2019). Examination of the impact of household income onexpenditure on clothing and footwear in Bosinia and Herzegovina and Serbia. International Conference of Official Statistics ICOS2019, Sarajevo.

 4. Hanić, H., Bugarčić, M. (2019). Analysis of structural changes in individual consumption of the population in Serbia. In Global economic trends – Challenges and opportunities. Belgrade banking academy, pp. 41-44.

 5. Tomaš-Miskin, S., Bugarčić, M., Belošević, S. (2019). Special economic zones in the PRC in comparison with the Republic of Serbia and the Republic of Srpska and solutions for the Republic of Srpska. In Global economic trends – Challenges and opportunities. Belgrade banking academy, pp. 101-104.

 6. Kamenković, S., Hanić, H., Bugarčić, M. (2018). Uporedna anliza ekoloških poreza u Srbiji i zemljama EU. Ecologica, 26(90), str. 262-268.

 7. Lukić, R., Lalić, S., Sućeska, A., Hanić, A., Bugarčić, M. (2018). Carbon dioxide emissions in retail food. Economics of Agricaltures, LXV(2), pp. 859-874.

 8. Hanić, H., Bugarčić, M. (2018). Impact of the financial sector on economic growth in emerging countries. In Business and applied economics. Institute of Economic Sciences, pp. 178-180.

 9. Kaličanin, T., Bugarčić, M. (2018). The influence of education level on economic growth in CEE regeion. In Business and applied economics. Institute of Economic Sciences, pp. 217-219.

 10. Bugarčić, M., Hanić, H., Belošević, S. (2017). Symmetrical impact of monetary policy of the European central bank on the member states of European union. In Europe and Asia: Economic integration prospects. Beogradska bankarska akademija, pp. 35.

 11. Belošević, S., Bugarčić, M. (2017). Strategija upravljanja finansijskom stabilnošću preduzeća u državnoj svojini na primeru preduzeća ”Institut za puteve, Beograd”, UIzazovi održivog razvoja ekonomski i društveni aspekt, Ekonomski fakultet Univerzitet u Prištini, pp. 218-229.

Projekti

 1. Sprovođenje dijagnostičkih istraživanja u funkciji oblikovanja predloga Programa razvoja poslovnih veština zaposlenih u Banci Poštanska štedionica , Naručilac: Banka Poštanska štedionica, BBA, Beograd, 2019.

 2. Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede srbije na putu ka EU , naručilac: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, IEN/BBA, Beograd, 2018-

 3. Konsultantske usluge vezane za analizubuslova finansiranja i obezbeđenja kreditnih sredstava na bankarskom tržištu u Srbiji za potrebe finansiranja otkupa i prerade šećerne repe i proizvodnje šećera kampanje 2018. godine u fabrikama šećera “Crvenka” i “Šajkaška”, naručilac: Crvenka fabrika šećera AD Crvenka, BBA, Beograd, 2018.

Uredništvo

 1. Eremić, M. 2019. Developed form for Trade on Commodity Exchanges - Commodity Futures . Data status, Beograd.

 2. Grubisic, Z., Hanic, H., Kamenkovic, S. Editors. 2019. Global economic trends – Challenges and opportunities. (Book of abtracts). Belgrade banking academy.

 3. Musabegović, I. 2019. Berza – Tržište hartija od vrednosti . Beogradska bankarska akademija.

 4. Sućeska, A., Pržulj, Ž. 2019. Menadžment ljudskih resursa. Beogradska bankarska akademija.

 5. Hanić, H. 2018. Repetitorijum osnovnih matematičko-statističkih pojmova. Beogradska bankarska akademija.

 6. Škara Vidojević, Lj. 2018. Statistika – načela i statistički metodi. Beogradska bankarska akademija.

­