­

28. decembra 2010. godine , dr Duško Knežević, docent BBA, dao je intervju denevnom listu Politika na temu stanje i perspektive investiranja u Crnoj Gori.

Pročitajte intervju.

­