­

Dana 3.12.2010. godine prof. dr Nebojša Janićijević održao je na BBA predavanje na temu "Organizacione promene". 

 

­